Via de webwinkel Stor(e)y Store worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stor(e)y Store acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Storey Store is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-09-2017.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uit sluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel je onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:
– NAW gegevens
– Factuuradres
– E-mailadres
– Betalingsgegevens

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Je e-mailadres wordt niet automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:
– E-mailadres
Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
– per e-mail
– per telefoon
– per post

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jouw gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om je te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
– NAW gegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– betaalgegevens

Social media buttons
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw (persoons)gegevens. Wij hebben hier geen toegang toe.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt je te allen tijde contact met ons opnemen

 

13 tips om jouw privacy te beschermen op de computer
-Controleer altijd of er slotje zit in de adresbalk van je browser en het adres begint met https. Is dit niet het geval? Wees dan altijd zeer voorzichtig met het verstrekken van jouw (persoons)gegevens
-Hou uw computer up to date; Installeer tijdig updates ongeacht je besturingssysteem
-Controleer op andere updates, hou je programma’s automatisch up-to-date met het gratis Secunia PSI!
-Verwijder ongebruikte software op je pc, hier wordt je pc tevens weer sneller van
-Maak geen gebruik (meer) van: Java en flash
-Leeg je browser na het surfen op internet, dit beschermt u tevens tegen third party cookies/super cookies
-Wees voorzichtig met het installeren met gratis software, gratis bestaat niet. Maar al te vaak zit hier reclame in die je volgt en of gegevens van je verzameld
-Gebruik een virusscanner en firewall en gebruik een anti-spyware programma als: Ad-aware, Spybot, webroot of Spyshelter
-Gebruik een packet analyzer om regelmatig je pc door te lichten op verdacht verkeer
-Open geen e-mail van onbekenden, verwijder deze, en voeg zo nodig het ip-adres toe aan je spamfilter
-Schrijf je niet zomaar in op allerlei nieuwsbrieven en gratis acties om prijzen te winnen
-Maak geen gebruik van Facebook en andere sociale media of blokkeer deze met de plug-in Ghostery bijvoorbeeld
-Nog meer privacy nodig? Gebruik een Tor-browser